Contrasting Logo Round Neck T-Shirt
Contrasting Logo Round Neck T-Shirt

Contrasting Logo Round Neck T-Shirt

300008488BLK-XS

Giá cả phải chăng RM430.00 Giá bán RM215.00 Lưu 50%
/
Giao Hàng Tính lúc thanh toán.

This pure cotton T-shirt features a round collar, short sleeves, a contrasting logo on the front and a straight hem.

Kích thước

Đã xem gần đây