Undercover

Undercover

Sinh ra ở Kiryu, một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản, Jun Takahashi bắt đầu KHÔNG BAO GIỜ khi vẫn còn học tại trường Cao đẳng Thời trang Bunka. Bây giờ 26 năm sau, nhà thiết kế người Nhật Bản và người phá vỡ quy tắc đã đưa con mắt khái niệm của mình vào những hình dạng trưởng thành hơn và phong cách đơn giản hơn trong khi vẫn tuân thủ phương châm chính của mình là "Chúng tôi tạo ra tiếng ồn, không phải quần áo". Các thiết kế có các đặc điểm thiết kế thực tế nổi bật nhưng cũng tìm cách thách thức các định kiến ​​về thời trang.
Lọc