Một phần lớn ma thuật và từ tính của Marni đã làm say đắm những người cuồng Marni trên toàn thế giới là do những mặt sáng tạo mà người sáng lập kiêm nhà thiết kế Consuelo Castiglioni thực hiện với sự táo bạo như vậy, hết mùa này sang mùa khác. Từ những hình bóng siêu thực, đến những bản in xung đột và sự kết hợp màu sắc ngẫu nhiên, Castiglioni đã một tay lũng đoạn thị trường tranh kỳ quặc kể từ khi bắt đầu thành lập vào năm 1994.