J.W.Anderson

Nhà thiết kế người Bắc Ailen Jonathan Anderson đã thành lập JW Anderson vào năm 2008. Tính thẩm mỹ thiết kế độc đáo của nó mang đến cách diễn giải hiện đại về nam tính và nữ tính bằng cách tạo ra những hình bóng kích thích tư duy thông qua sự giao thoa có ý thức giữa các yếu tố trang phục nam và nữ. Quan điểm mang phong cách riêng này, đã mang lại cho nhãn hiệu một lượng lớn người theo dõi, đã thúc đẩy JW Anderson giới thiệu bộ sưu tập viên nang dành cho phụ nữ vào năm 2010.
Lọc