ĐIỂM ĐEN

ĐIỂM ĐEN

Chiếc áo phông của bạn nói gì về bạn? Với Black Score, nó nói lên một chút tất cả những điều tuyệt vời nhất: một cuộc nổi loạn nhỏ bé chống lại hiện trạng với óc hài hước và nhận thức về các mối quan tâm về môi trường. Nhưng nó không chỉ về bạn. Được in và làm bằng tay bằng tình yêu thương, những chiếc áo phông của Black Score làm nổi bật thế giới của những biến động chính trị, sự bão hòa của thương hiệu và sự tán thành của người nổi tiếng mà nhiều người trong chúng ta đang sống. Các khẩu hiệu, logo và hình minh họa trên mỗi chiếc áo phông đều được chế tác bởi Simeon Farrar, nghệ sĩ đứng sau Black Score.