Bảo Bảo Issey Miyake

Bảo Bảo Issey Miyake

Hình dạng được tạo ra một cách tình cờ. Đây là bản chất của BAO BAO ISSEY MIYAKE, một dòng túi và túi nhẹ và mềm có thể gấp lại, chứa và tự biến đổi tùy theo nội dung và cách xử lý. Tính năng linh hoạt, kể từ khi ra mắt vào năm 2000, nó đã tạo ra một loạt sản phẩm độc đáo thông qua việc theo đuổi các hình dạng hấp dẫn, được tạo ra từ các mảnh đơn giản và vật liệu đa dạng.